card

Жижиг мэс ажилбарт дараах мэс ажилбаруудыг хийнэ. 

- Хүүхдийн уруулын хөвч уртасгах

- Хүүхдийн хэлний хөвч уртасгах

-Сурвалжийн орой тайрах

-Зүслэг хийж идээт үрэвслүүдийг нээх.