card

Шүдний завсар хоорондын зайг нөхөхдөө үйлчлүүлэгчийн шүдний өнгөнд хамгийн ойр өнгөтэй  ломбоны материал ашиглан нөхдөг. Хэрвээ та  жижиг хэмжээтэй болон зайтай шүдэндээ сэтгэл хангалуун бус явдаг бол тухайн аргаар томруулах боломжтой.