card

Шүд авах заалтууд:

-Идээт үрэвслийн шалтгаан болж буй шүд

-3 болон 4-р зэргийн хөдөлгөөнд орсон шүд

-Цөгцний бүрэн бүтэн байдал алдагдсан сэргээх боломжгүй шүд

-Сурвалжийн оройд их хэмжээний үрэвсэлтэй эмчилгээ хийгдэх боломжгүй шүд

-Хугарлын шугам дайрсан шүд

-Шүдний гаралтай хоншоорын хөндийн үрэвсэл үүсгэж байгаа шүд 

-Олон удаагийн эмчилгээний дараа үр дүн үзүүлэхгүй байгаа үед шүдийг авах заалттай.