card

Авагддаг хатуу хуванцар шүд нь шүдний согогийг нөхөн сэргээх нэг төрлийн арга ба дараах онцлогтой. Үүнд:

-Өртөг бага

-Хугарсан тохиолдолд эргүүлэн засварлах боломжтой.

-Шүд нэмэх боломжтой байдгаараа давуу талтай. 

-2,5 жил тутамд шинээр солиулах шаардлагатай.

-Уян шүдэлбэртэй харьцуулахад бат бөх чанар бага.