card

Шүдний цоорлыг цаг алдалгүй эмчлүүлэхгүй бол шүдний өвчин даамжирч холбоос эд болон тойрон эд үрэвсэж идээлж хүндэрдэг. Идээлж хүндэрсэн тохиолдолд таны амь насанд аюул учирна.Иймд идээлж хүндэрсэн шүдийг яаралтай авхуулаарай.

 

                                                            

                     

Шүд хөдөлгөөнд орох хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Үүнд: 

-Гэмтэл

-Шүдний тулгуур эдийн үрэвсэл 

-Ясны шимэгдэл

-Идээт нэвчээс 

-Ерөнхий биеийн өвчлөл

-Физиологийн( хүүхдийн сүүн шүд унах) нөлөөлнө. Шүдний хөдөлгөөнийг 4 зэрэг болгон үзэх ба 3 болон 4-р зэргийн хөдөлгөөний үед авах заалттай.