card

Шүдний эдээс өрөмдөж авалгүйгээр паалангийн материал ашиглан тухайн хүний нүүрний хэлбэрт тохируулан шүдний хэлбэр, бүтэц, өнгийг сэргээн хэлбэржүүлэх арга юм. Шүдний паалан нь тухайн хүний амьдралын хэв маяг, зуршил, цэвэрлэгээнээс шалтгаалан тогтоц хамаардаг.