card
Khongorzul
IAT брендийн Япон Имплант танилцуулах сургалт

IAT брендийн Япон Имплант танилцуулах сургалт

IAT брендийн Япон Имплантыг танилцуулах лекц болон гардан сургалт маань амжилттай болж өндөрлөлөө. Бидний зохион байгуулсан сургалтанд амралтын өдрөөрөө цаг заваа гарган ирсэн нийт эмч багш нартаа баярлалаа.

Дэлгэрэнгүй
Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг 2-р хэсэг

Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг 2-р хэсэг

Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг 2-р хэсэг

Дэлгэрэнгүй
Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг

Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг

Ёо ёо-г анагаах нь нэвтрүүлэг

Дэлгэрэнгүй
Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 1-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 1-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 1-р хэсэг

Дэлгэрэнгүй
Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 2-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 2-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 2-р хэсэг

Дэлгэрэнгүй
Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 3-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 3-р хэсэг

Ё.Танигучи эмчийн ярилцлага 3-р хэсэг

Дэлгэрэнгүй